Zrealizowane projekty w 2017 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

" Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej"

"Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance starej, gm. Iłża ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Umowa nr. 1/WTZ/2008, zawarta w dniu 28.08.2008 r. aneksem na 2017r.
Kwota  dofinansowania wynosi 479 880,00 zł."
13 stycznia 2017

" Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną"

Realizacja zadania publicznego pod nazwą: ,,Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacja)". Umowa Nr 8.P.2017 zawarta w dniu 8 marca 2017r. z Gminą Kowala. Termin rewalizacji - 8.03.2017 do 31.12.2017r. kwota dotacji wynosi 3000,00zł. 

15 marca 2017

Dofinansowanie rehabilitacji

Realizacja zadania z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów , na rehabbilitację uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej. Umowa zawarta w dniu 16 marca 2017r. Termin  realizacji  do 31 grudnia 2017r. Kwota dofinansowania, wynosi 12 120, 00 zł.

30 marca 2017