Projekty zrealizowanie w 2018 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

" Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej"

" Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, gmina Iłża ze środków PEFRON". Umowa nr 1/WTZ/2008 zawarta w dniu 28.08.2008r., z aneksem na 2018r. Kwota dofinansowania wynosi 479 880 , 00 zł.

17 stycznia 2018

" Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - Niepełnosprawni członkami społeczeństwa"

" Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - Niepełnosprawni członkami społeczeństwa". Umowa nr SPA.0540.04.2018/06, zawarta w dniu 15.01.2018r. z Gminą Skaryszew. Kwota dofinansowania, wynosi 10 000,00 zł. Termin realizacji od 15.01.2018 r. do 31.12.2018r.

1 lutego 2018

" Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej - wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną"

" Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej - wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną ( pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacja) ". Umowa nr 9.P.2018, zawarta w dniu 2 marca 2018r. z Gminą Kowala. Kwota dofinansowania, wynosi 4 000,00 zł. Termin realizacji od 05.03.2018 r. do 31.12.2018r.

8 marca 2018