Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów samopomocowych i różnicowych form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi , które wymagają działania ciągłego z uwzględnieniem wzmacniania samodzielności i aktywności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 czerwca 2016

Wsparcie realizacji zadania publicznego, pt."Realizacja  w  oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów samopomocowych i różnicowych form oparcia społecznego  dla osób  z zaburzeniami  psychicznymi , które wymagają   działania ciągłego z uwzględnieniem  wzmacniania  samodzielności i aktywności  społeczno-zawodowej tych osób wsparcia rodzin, opiekunów." . Umowa NR 47/111/2016 zawarta w dniu 21.06.2016r. w Warszawie pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa mazowieckiego mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Kwota dofinansowanie wynosi 13 700,00 zł. Termin realizacji zadania publicznego - od 16 wrzesnia 2016r. do 26 wrzesnia 2016r.