Zrealizowane projekty w 2016r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

" Udzielenie dotacji przez Powiat Radomski z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów, na rehabilitację uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, gmina Iłża w 2016 r.

Udzielenie dotacji przez Powiat Radomski z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów, na rehabilitację uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, gmina Iłża w 2016 r.
Umowa zawarta, w dniu 01.03.2016 r. Kwota dofinansowania 12 120,00 zł. Termin wykorzystania środków do dnia 31 grudnia 2016 r.

12 maja 2016

" Wspieranie rodzin z osoba niepełnosprawną ( pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacje)"

 Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą : Wspieranie rodzin z osoba niepełnosprawną ( pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacje)
umowa Nr. 7.P.2016, zawarta w dniu 29.02.2016 r. w Kowali.Kwota dofinansowania w wysokości 3000,00 zł. Termin realizacji zadania publicznego od dnia 01.03.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 

12 maja 2016

"Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, gm. Iłża ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

"Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, gm. Iłża ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Umowa nr 1/WTZ/2008, zawarta w dniu 28.08.2008 r. przedłużona aneksem na rok 2016.
Kwota dofinansowania: 443,880 zł."

12 maja 2016